Tag Archives: Động cơ điều khiển van gió

Động cơ điều khiển van gió Nenutec NACA2-40

Động cơ điều khiển van gió Nenutec NACA2-40 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=40 N.m Điện áp hoạt động 220VAC Chu kỳ: 150-180s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 1.4 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Nenutec cũng như ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Belimo LM230A

Động cơ điều khiển van gió Belimo LM230A   Đặc tính kỹ thuật: Momen M= 5 N.m Đóng mở van gió diện tích mặt ~1 m² Điện áp hoạt động 220VAC Chu kỳ: ~150s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 0.6 ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF40-220

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF40-220 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=40 N.m Điện áp hoạt động 220VAC Chu kỳ: ~120s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 1.7 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Esodrive ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF30-220

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF30-220 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=30 N.m Điện áp hoạt động 220VAC Chu kỳ: ~120s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 1.4 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Esodrive ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF20-220

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF20-220 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=20 N.m Điện áp hoạt động 220VAC Chu kỳ: ~120s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 1.1 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Esodrive ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF15-220

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF15-220 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=15 N.m Điện áp hoạt động 220VAC Chu kỳ: ~120s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 0.9 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Esodrive ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF10-220

Động cơ điều khiển van gió Esodrive AF10-220 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=10 N.m Điện áp hoạt động 220VAC Chu kỳ: 120s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 0.8 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Esodrive ...

Xem Tiếp »