Pren

Động cơ điều khiển van gió Pren QC03-15

Động cơ điều khiển van gió Pren QC03-15 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=15 N.m Điện áp hoạt động 24VAC/VDC-220VAC Chu kỳ: 99s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 1.7 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Pren ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Pren QC03-10

Động cơ điều khiển van gió Pren QC03-10 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=10 N.m Điện áp hoạt động 24VAC/VDC-220VAC Chu kỳ: 66s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 1.1 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Pren ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Pren QC02-08

Động cơ điều khiển van gió Pren QC02-08 Đặc tính kỹ thuật: Momen M=8 N.m Điện áp hoạt động 24VAC/VDC-220VAC Chu kỳ: 156s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 0.9 Kg Sự đa dạng về chủng loại của Pren ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Pren QC02-06

Động cơ điều khiển van gió Pren QC02-06 Đặc tính kỹ thuật: Momen M= 6 N.m Điện áp hoạt động 24VAC/VDC-220VAC Chu kỳ: 180s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 0.9 Kg Sự đa dạng về chủng loại của ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Pren QC01-05-230

Động cơ điều khiển van gió Pren QC01-05-230 Đặc tính kỹ thuật: Momen M= 5 N.m Điện áp hoạt động 230VAC Chu kỳ: 70-100s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 0.7 Kg Sự đa dạng về chủng loại của ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Pren QC01-05-024

Động cơ điều khiển van gió Pren QC01-05-024 Đặc tính kỹ thuật: Momen M= 5 N.m Điện áp hoạt động 24VAC/VDC Chu kỳ: 60-90s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 0.7 Kg Sự đa dạng về chủng loại của ...

Xem Tiếp »

Động cơ điều khiển van gió Pren QC01-02-024

Động cơ điều khiển van gió Pren QC01-02-024 Đặc tính kỹ thuật: Momen M= 2 N.m Điện áp hoạt động 24VAC/VDC Chu kỳ: 60-90s Điều khiển on/off: 2/3 điểm Trọng lượng: 0.7 Kg Sự đa dạng về chủng loại của ...

Xem Tiếp »