NHỮNG LƯU Ý KHI THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHO TẦNG HẦM TOÀ NHÀ (Phần 2)

Một số điểm lưu ý khi thiết kế hệ thống thông gió tầng hầm

1. Đối với giải pháp thông gió với quạt và đường ống gió:

– Xác định mức độ thông gió của tầng hầm với các yêu cầu như: phân chia khu vực (zone) thông gió, thông gió sự cố,…

– Tính toán lưu lượng thông gió cho hệ cấp và hệ thải.

– Tính toán hệ thống đường ống gió cấp và thải. Tính toán cột áp cho quạt 1 tốc độ hoặc 2 tốc độ.

– Tính toán cao độ cảu đường ống dẫn gió, vị trí các trục quạt hút hoặc cấp.

– Tính toán kích thước các louver, miệng gió.

– Lựa chọn các quạt cấp, quạt hút, các cảm biến CO, …

– Thiết kế sơ đồ nguyên lý thông gió, điều khiển, bảng trạng thái hoạt động, …

hệ thống thông gió tầng hầm với ống gió

2. Đối với giải pháp thiết kế hệ thống thông gió chỉ dùng quạt.

– Xác định mức độ thông gió của tầng hầm với các yêu cầu như: phân chia khu vực (zone) thông gió, thông gió sự cố,…

– Tính toán lưu lượng thông gió cho hệ cấp và hệ thải.

– Tính chọn hệ thống quạt Jettfan với các quạt đẩy gió 1 tốc độ hoặc 2 tốc độ. Tính toán khoảng cách bố trí hợp lý giữa các quạt. Tính toán cao độ, góc nghiên quạt, …

– Đối với hầm có diện tích từ 2.600 m2 trở lên cần kiểm tra bằng phần mềm CFD mô phỏng luồng gió.

– Tính toán kích thước các louver, miệng gió.

– Lựa chọn các quạt cấp, quạt hút, các cảm biến CO, …

– Thiết kế sơ đồ nguyên lý thông gió, điều khiển, bảng trạng thái hoạt động, …

Còn tiếp….