NHỮNG LƯU Ý KHI THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHO TẦNG HẦM CÁC TOÀ NHÀ ( Phần 1)

Phân loại thiết kế hệ thống thông gió cho tầng hầm

Trong thiết kế hệ thống thông gió cho tầng hầm. Hiện nay, có 2 giải pháp thiết kế cơ bản chính, đó là:

1.Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió với quạt và đường ống gió

Hệ thống gồm:

– Hệ thống quạt hút, quạt cấp.

– Hệ thống đường ống gió cấp, thải.

2.Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió chỉ với quạt gió.

Hệ thống gồm:

– Quạt hút, quạt cấp.

– Hệ thống quạt Jetfan đẩy gió.
Còn tiếp….